صادق عسکری

درباره من

دکتر صادق عسکری
image

دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

(1403/3/28)

استنادات

8

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1365- 1369

کارشناسی

علامه طباطبائی تهران

آموزش در گروه عربی دانشگاه علامه طباطبائی به زبان عربی بوده است.

1376- 1378

کارشناسی ارشد

علامه طباطبائی تهران

آموزش در گروه عربی دانشگاه علامه طباطبائی به زبان عربی بوده است.

تجارب

مهارت ها

نقد ادبی

پژوهشهای تطبیقی فارسی وعربی

مقاله نویسی

روش تحقیق

اولویت های پژوهشی

ادبیات تطبیقی

نقد ادبی

مقاله نویسی

روش تحقیق

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/25
لمسات سمیائیة فی ألوان أبی تمام
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2017)
9221248003, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^سیدرضا میراحمدی
بررسی ونقد کتاب آفاق الشعر العربی فی العصر المملوکی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2017)
^صادق عسکری*
نقد وبررسی منابع استنادی مقالات علمی پژوهشی زبان وادبیات عربی
(2011)
^صادق عسکری
سوره یوسف در پرتو عناصر داستان نویسی معاصر
(2011)
^صادق عسکری
حافظ ابراهیم وقضیه الالتزام (قضیه الالتزام عند شاعر النیل )
(2012)
^صادق عسکری
تحلیل انتقادی کتاب «الأدب‌المصری من قیام الدولة‌الأیوبیة إلى مجیء الحملة‌الفرنسیة»
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2018)
^صادق عسکری*
تجلیات السرد البولیفونی فی روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2018)
9311248004, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^علی اکبر نورسیده
الإستعارة عند أحمد عبدالمعطی حجازی؛ دراسة علی ضوء الإستراتیجیة التلمیحیة
ادب عربی(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, حسین کیانی, ^شاکر عامری
أثر السیاق فی توظیف الأفعال لدی أحمد عبد المعطی حجازی دراسة من منظور إستراتیجیة الخطاب
بحوث فی اللغه العربیه(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, کیانی حسین, ^شاکر عامری
المستوی المعجمی فی شعر أحمد عبد المعطی حجازی دراسة علی ضوء إستراتیجیة الخطاب
اللغه العربیه و آدابها(2020)
9221248005, ^صادق عسکری*, دکتر حسین کیانی, ^شاکر عامری
مؤلفه‌های پسانوگرایی در داستان یوم قتل الزعیم اثر نجیب محفوظ
ادب عربی(2021)
^صادق عسکری*, ناهید خدادایان, 9511249004
تمظهرات التشظی فی روایة أحیاء فی البحر المیت لمؤنس الرزاز
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
9311248004, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^علی اکبر نورسیده
رویکرد پنهان سیاست وایدئولوژی در برگردان واژگان رسانه ای
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی(2020)
9611248003, ^صادق عسکری*
تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسه، مناهجه و أساسیبه، إجراءاته
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2020)
^صادق عسکری*
بررسی عملکرد حافظة کوتاه‌مدت در فرایند ترجمة شفاهی عربی به فارسی و بالعکس (بررسی موردی ترجمه‌ شبکه‌های العالم و خبر)
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2021)
9611247009, ^علی ضیغمی*, ^صادق عسکری
لونیات ابن خفاجة الأندلسی
(2012)
^صادق عسکری, محترم عسكری
خوانش سرودة «عذاب حلاج» عبدالوهاب بیاتی در پرتو نظریة ساختارگرایی تکوینی گلدمن
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2022)
9311248003, ^سیدرضا میراحمدی*, ^صادق عسکری, فرهاد رجبی
ظاهرة التضاد ودوره فی الترابط النصی فی دیوان رسائل الحنین إلی الیاسمین لغادة السمان
بحوث فی اللغه العربیه(2022)
^صادق عسکری*, 9711248003
توظیف آلیة التشبیه للتعبیر عن القضایا الاجتماعیة عند أحمد عبد المعطی حجازی دراسة علی أساس الإستراتیجیة التلمیحیة
ادب عربی(2023)
^صادق عسکری, مرضیه فیروزپور*, ^حسین کیانی, ^شاکر عامری
المفارقة فی دیوان المفارقة فی دیوان "ولادة أخرى"لفروغ فرخزاد و"الرقص مع البوم" لغادة السّمّان: دراسة مقارنة
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2023)
9711248003, ^صادق عسکری*, ^یداله شکری
أسالیب السخریة فی شعر صلاح عبدالصبور و شمس لنکرودیّ : دراسة مقارنة
اللغه العربیه و آدابها(2024)
9511248003, ^صادق عسکری*, ^علی اکبر نورسیده, ^سید حسن طباطبائی
انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهشهای تطبیقی(گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیات تطبیقی )
(2013)
^صادق عسکری
المعابیر المنهجیّة والنقدیّة المطلوبة لنشر المقالات فی مجلة دراسات فی اللغة العربیّة وآدابها
(2014)
^صادق عسکری
نقدی بر تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی والعثمانی
(2015)
^صادق عسکری
نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی
(2010)
^صادق عسکری
شعر المناسبه ومناسبه الشعر
(2011)
^صادق عسکری
نفسیه المتنبی وسعدی واثرها فی حکمتهما الشعریه
(2010)
^صادق عسکری
البحث العلمی فی التراث الطبی بوابة التسویق وإیجاد فرص العمل للمتخرّجین للغة العربیّة
المؤتمر الدولی الرابع للغة العربیّة (چهارمین همایش بین المللی زبان عربی)(2015-06-05)
^صادق عسکری
رسوا شاعری محلی با اندیشه های ملی
همایش ملی میراث مشترک زبان ادبیات وفرهنگ فارسی وعربی در حوزه خلیج فارس(2017-02-26)
پردیس اکبرزاده, ^صادق عسکری*
التحدیات التی تواجه الاساتذه فی اقسام اللغه العربیه و آدابها
همایش بین المللی زبان عربی(2012-03-19)
^صادق عسکری
جهود الافراد و الموسسات فی تعلیم اللغه العربیه للناطقین بغیرها
همایش بین المللی زبان عربی(2012-03-19)
^صادق عسکری
آیا زبان عربی در خطر است
دومین همایش بین المللی زبان عربی(2013-05-07)
^صادق عسکری
گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان: چشم اندازها وچالش ها
دومین همایش بین المللی زبان عربی(2013-05-07)
^صادق عسکری
توریسم درمانی گزینه ای برای اشتغال دانش آموختگان رشته زبان عربی
اولین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت و حسابداری(2015-02-19)
^صادق عسکری, فاطمه علیان
خوانش تطبيقي اشعار عبدالوهاب بياتي و احمد شاملو از منظر نقد ساختار گرايي تكويني
اسدي مجره صديقه(تاریخ دفاع: 1402/12/22) ، مقطع : دكتري
تصويرگري طه حسين در كتاب الأيام
اميني كمرودي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد سياسي و اجتماعي در رمان الاسود يليق بك احلام مستغانمي
حبيبي فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازتاب مولفه هاي بومي و فرهنگي در رمان «الدروب الوعرة» اثر مولود فرعون
موسوي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
المفارقة والتلقي في شعر فروغ فرخزاد وغادة السمان : دراسة مقارنة
سنجي پرستو(تاریخ دفاع: 1402/09/27) ، مقطع : دكتري
تأثير متقابل پيرنگ و صحنه پردازي در رمان في قلبي أنثي عبرية از خوله حمدي
پروائي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيرنگ در رمان باب الطباشير اثر أحمد السعداوي
محمدي سركامي اكرم(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السخرية في أشعار صلاح عبدالصبور وشمس لنكرودي دراسة مقارنة
عبودي جعفر(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
گرايشهاي ملي و ديني محمد حسين هيكل در دو رمان زينب و هكذا خلقت
عرب اسدي منصوره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مهارتها و چالش هاي كاربرد حافظه كوتاه مدت در ترجمه شفاهي و همزمان عربي – فارسي
قاسمي محبوبه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير متقابل صحنه و شخصيت در داستان يمسف (ع)
اباذري گل چهر(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه كتاب طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير بين التنظير والتطبيق و تطبيق آن با روش تدريس دروس انشاء، بلاغت و متون در دانشگاه سمنان به عنوان نمونه
شيركوند زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد فيمينستي رمان بوابة الذكريات اثر آسيا جبار
درويشي اسرين(تاریخ دفاع: 1399/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رثاي حيوان در شعر عباسي
جهانشاهلو پرويز(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : دكتري
سيميائية العنوان في قصائد أحمد رامي
باقري محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تكنيك هاي روايي در ديوان عبدالعزيز مقالح
فيروزي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية اللبنانية نوشته أحمد أبو سعد (نيمه نخست)
دولتي صغري(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وترجمه كتاب في التراث و الشعر واللغه اثر شوقي ضيف
فرخي هاجر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
الاستراتيجيات التواصلية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي
فيروزپور مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
زن در دو مكتب كلاسيك و رومانتيسم در پرتو نظريه فمنيسم
فخاري فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصالت و غربگرايي در آثار عباس محمود عقاد
ساكي شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرايش هاي انتقادي در رمان مدن الملح عبدالرحمن منيف
عظيم خاني الناز(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طنز در شعر بهاء زهير
مير عرب محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب الذخيره في علم الطب اثر ثابت بن قره حراني
عابدي خواه عبداله(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ادبيات كودكان در شعر سليمان عيسي
اكبرپور سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحليل ابيات عربي ديوان الأدب و بستان الأدب علامه حائري مازندراني سمناني
جلالي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصاوير كاريكاتوري در ديوان جرير
عباسي بيژايم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه جنگ در شعر قيصر امين پور و نزارقباني
ميرزاوند منور(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جماليه الضماير في القرآن كريم
خضرائي رخساره(تاریخ دفاع: 1394/03/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حكمت در ديوان ابوالفتح بستي
گرگيچ يوسف(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عناصر داستان نويسي در داستان هاي جبران خليل جبران
شهركي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فن داستان نويسي در منظومه هاي داستاني ايليا ابو ماضي
كاظمي ميركي آرزو(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محمود سامي بارودي بين عقل و عاطفه
سلاجقه تذرجي محبوبه(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عناصر داستان نويسي درمنظومه هاي داستاني احمد شوقي
ولي زاده مجندهي سريه(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كار گيري ميراث ديني در شعر عمر بهاء الدين اميري
عزيزي سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فقر و غنا در شعرمعروف الرصافي
سراي لو ثريا(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير غرب در اشعار احمد ازكي ابوشادي
دهقاني ليلا(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اكبرزاده پرديس(تاریخ دفاع: 1390/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اسدي مجره صديقه(تاریخ دفاع: 1390/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عقايد بين شاعري و نقادي
رئيسي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1390/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زارع خفري زهرا(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاعر قروي بين دو مذهب كلاسيك و رمانتيك
سالارزاده سربالا فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الحكمه عند ايليا ابوماضي
حيدري نرگس خاتون(تاریخ دفاع: 1390/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الاخلاق و مصادرها عند المعري من خلال ديوان لزوم ما لا يلزوم
خواسته مونا سادات(تاریخ دفاع: 1390/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
البنیه اللغویه فی حکمه المتنبی وسعدی
(2011)
^صادق عسکری
الحکمه بین المبتنی و سعدی دراسه مقارنه
الحکمه بین المبتنی و سعدی دراسه مقارنه

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نقد ادبی   (745 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
ادبیات تطبیقی   (698 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
ادبیات تطبیقی   (667 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
روش تحقیق ومقاله نویسی وسمینار مسائل ادبی   (704 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
مکتبهای ادبی   (725 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
متون نظم دوره معاصر   (737 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبتان وادبیات عربی
روش تحقیق   (692 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
تاريخ ادبيات معاصر   (698 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : --------------
نقد ومکتبهای ادبی   (711 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات
محاضره مقاله نویسی   (729 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ترجمه
نقد ادبی   (786 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : --------------------
روش تحقيق ومأخذ شناسى   (832 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : --------------

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان
s_askari@semnan.ac.ir
02331532182

فرم تماس