صادق عسکری

درباره من

دکتر صادق عسکری
image

دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1365- 1369

کارشناسی

علامه طباطبائی تهران

آموزش در گروه عربی دانشگاه علامه طباطبائی به زبان عربی بوده است.

1376- 1378

کارشناسی ارشد

علامه طباطبائی تهران

آموزش در گروه عربی دانشگاه علامه طباطبائی به زبان عربی بوده است.

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
أثر السیاق فی توظیف الأفعال لدی أحمد عبد المعطی حجازی دراسة من منظور إستراتیجیة الخطاب
بحوث فی اللغه العربیه(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, کیانی حسین, ^شاکر عامری
الإستعارة عند أحمد عبدالمعطی حجازی؛ دراسة علی ضوء الإستراتیجیة التلمیحیة
ادب عربی(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, حسین کیانی, ^شاکر عامری
تجلیات السرد البولیفونی فی روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2018)
9311248004, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^علی اکبر نورسیده
تحلیل انتقادی کتاب «الأدب‌المصری من قیام الدولة‌الأیوبیة إلى مجیء الحملة‌الفرنسیة»
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2018)
^صادق عسکری*
لمسات سمیائیة فی ألوان أبی تمام
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2017)
9221248003, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^سیدرضا میراحمدی
بررسی ونقد کتاب آفاق الشعر العربی فی العصر المملوکی
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(2017)
^صادق عسکری*
نقدی بر تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی والعثمانی
(2015)
^صادق عسکری
المعابیر المنهجیّة والنقدیّة المطلوبة لنشر المقالات فی مجلة دراسات فی اللغة العربیّة وآدابها
(2014)
^صادق عسکری
انتخاب موضوع وتنظیم مباحث داخلی در پژوهشهای تطبیقی(گفتاری پیرامون روش تحقیق در ادبیات تطبیقی )
(2013)
^صادق عسکری
حافظ ابراهیم وقضیه الالتزام (قضیه الالتزام عند شاعر النیل )
(2012)
^صادق عسکری
لونیات ابن خفاجة الأندلسی
(2012)
^صادق عسکری, محترم عسكری
نقد وبررسی منابع استنادی مقالات علمی پژوهشی زبان وادبیات عربی
(2011)
^صادق عسکری
سوره یوسف در پرتو عناصر داستان نویسی معاصر
(2011)
^صادق عسکری
شعر المناسبه ومناسبه الشعر
(2011)
^صادق عسکری
نفسیه المتنبی وسعدی واثرها فی حکمتهما الشعریه
(2010)
^صادق عسکری
نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی
(2010)
^صادق عسکری
رسوا شاعری محلی با اندیشه های ملی
همایش ملی میراث مشترک زبان ادبیات وفرهنگ فارسی وعربی در حوزه خلیج فارس(2017-02-26)
پردیس اکبرزاده, ^صادق عسکری*
البحث العلمی فی التراث الطبی بوابة التسویق وإیجاد فرص العمل للمتخرّجین للغة العربیّة
المؤتمر الدولی الرابع للغة العربیّة (چهارمین همایش بین المللی زبان عربی)(2015-06-05)
^صادق عسکری
توریسم درمانی گزینه ای برای اشتغال دانش آموختگان رشته زبان عربی
اولین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت و حسابداری(2015-02-19)
^صادق عسکری, فاطمه علیان
گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان: چشم اندازها وچالش ها
دومین همایش بین المللی زبان عربی(2013-05-07)
^صادق عسکری
آیا زبان عربی در خطر است
دومین همایش بین المللی زبان عربی(2013-05-07)
^صادق عسکری
التحدیات التی تواجه الاساتذه فی اقسام اللغه العربیه و آدابها
همایش بین المللی زبان عربی(2012-03-19)
^صادق عسکری
جهود الافراد و الموسسات فی تعلیم اللغه العربیه للناطقین بغیرها
همایش بین المللی زبان عربی(2012-03-19)
^صادق عسکری
الاخلاق و مصادرها عند المعري من خلال ديوان لزوم ما لا يلزوم
خواسته مونا سادات(تاریخ دفاع: 1390/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الحكمه عند ايليا ابوماضي
حيدري نرگس خاتون(تاریخ دفاع: 1390/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاعر قروي بين دو مذهب كلاسيك و رمانتيك
سالارزاده سربالا فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عقايد بين شاعري و نقادي
رئيسي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1390/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير غرب در اشعار احمد ازكي ابوشادي
دهقاني ليلا(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فقر و غنا در شعرمعروف الرصافي
سراي لو ثريا(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كار گيري ميراث ديني در شعر عمر بهاء الدين اميري
عزيزي سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عناصر داستان نويسي درمنظومه هاي داستاني احمد شوقي
ولي زاده مجندهي سريه(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محمود سامي بارودي بين عقل و عاطفه
سلاجقه تذرجي محبوبه(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فن داستان نويسي در منظومه هاي داستاني ايليا ابو ماضي
كاظمي ميركي آرزو(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عناصر داستان نويسي در داستان هاي جبران خليل جبران
شهركي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/04/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حكمت در ديوان ابوالفتح بستي
گرگيچ يوسف(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جماليه الضماير في القرآن كريم
خضرائي رخساره(تاریخ دفاع: 1394/03/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي درونمايه جنگ در شعر قيصر امين پور و نزارقباني
ميرزاوند منور(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصاوير كاريكاتوري در ديوان جرير
عباسي بيژايم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحليل ابيات عربي ديوان الأدب و بستان الأدب علامه حائري مازندراني سمناني
جلالي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ادبيات كودكان در شعر سليمان عيسي
اكبرپور سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب الذخيره في علم الطب اثر ثابت بن قره حراني
عابدي خواه عبداله(تاریخ دفاع: 1395/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طنز در شعر بهاء زهير
مير عرب محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرايش هاي انتقادي در رمان مدن الملح عبدالرحمن منيف
عظيم خاني الناز(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصالت و غربگرايي در آثار عباس محمود عقاد
ساكي شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زن در دو مكتب كلاسيك و رومانتيسم در پرتو نظريه فمنيسم
فخاري فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الاستراتيجيات التواصلية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي
فيروزپور مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري(Ph.D)
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري(Ph.D)
بررسي وترجمه كتاب في التراث و الشعر واللغه اثر شوقي ضيف
فرخي هاجر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية اللبنانية نوشته أحمد أبو سعد (نيمه نخست)
دولتي صغري(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تكنيك هاي روايي در ديوان عبدالعزيز مقالح
فيروزي خديجه(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيميائية العنوان في قصائد أحمد رامي
باقري محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/01/08) ، مقطع : دكتري(Ph.D)
ترجمه كتاب طرائق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير بين التنظير والتطبيق و تطبيق آن با روش تدريس دروس انشاء، بلاغت و متون در دانشگاه سمنان به عنوان نمونه
شيركوند زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مهارتها و چالش هاي كاربرد حافظه كوتاه مدت در ترجمه شفاهي و همزمان عربي – فارسي
قاسمي محبوبه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
البنیه اللغویه فی حکمه المتنبی وسعدی
(2011)
^صادق عسکری
الحکمه بین المبتنی و سعدی دراسه مقارنه
(0000-00-00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نقد ادبی   (40 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
روش تحقیق ومقاله نویسی وسمینار مسائل ادبی   (36 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
روش تحقیق   (36 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
ادبیات تطبیقی   (34 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
ادبیات تطبیقی   (32 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
مکتبهای ادبی   (35 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبان وادبیات عربی
نقد ومکتبهای ادبی   (102 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ادبیات
نقد ادبی   (85 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : --------------------
روش تحقيق ومأخذ شناسى   (100 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : --------------
تاريخ ادبيات معاصر   (96 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : --------------
محاضره مقاله نویسی   (85 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : ترجمه
متون نظم دوره معاصر   (36 بار دانلود)
رشته : زبان وادبیات عربی , گرایش : زبتان وادبیات عربی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان
s_askari@semnan.ac.ir
02331532182

فرم تماس